Polityka prywatności

Maj 25, 2018

Polityka prywatności

Nawiązując współpracę ze mną w jakiejkolwiek formie: podpisując umowę, wysyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego tu formularza lub mailem itp, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które jestem zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem. 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jestem ja, czyli: Jacek Jarczok Fotografia, z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Zamenhofa 18.

 

Jak się ze mną skontaktować?

Możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres: j.jarczok@gmail.com lub na adres pocztowy: Jacek Jarczok, ul. Zamenhofa 18, 43-200 Pszczyna.

 

Skąd mam Twoje dane?

Najczęściej sam je mi podałaś/eś w różnych sytuacjach:
● dzwoniąc lub wysyłając e-mail do nas;
● wypełniając formularz na niniejszej stronie;
● wysyłając do mnie wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram);
● kontaktując się ze mną za pomocą jednego z portali, z którym współpracuję (np. bridelle.pl);
● spisując ze mną umowę na wykonanie sesji fotograficznej. Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzam Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przeze mnie?

W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:
● realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp;
● kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową;
● przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, w celach podanych poniżej:
● kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media;
● utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy;
● obsługę płatności;
● prowadzenie analiz statystycznych.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będę przetwarzać Twoje dane w celu:
● publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach współpracujących (np. tid.im);
● organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Nie stosuję profilowania Twoich danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Czy muszę pobierać Twoje dane osobowe?

Tak, bez tego nie jestem w stanie ani odpowiedzieć na Twoje pytania, ani zrealizować żadnej usługi fotograficznej. W celu realizacji poniższych potrzebuję przetwarzać w szczególności:
● w celu odpowiedzi na pytania przetwarzam dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media;
● w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzam Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja;
● w celu realizacji sesji ślubnej potrzebujem ponadto adresy domowe miejsc, w których będziecie się przygotowywać.

Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:
● realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie:
● realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka;
● realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

 

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych w naszej firmie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:
● gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz ode mnie potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;
● gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
● gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
● gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
● gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosuję zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u mnie zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

 

Komu powierzam Twoje dane osobowe?

System zarządzania galeriami klientów powierzony jest firmie VERT Mirosław Dróżdż zarządzającej serwisem tid.im i Facebook Inc. Usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki, albumy i inne powierzam wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji.

 

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:
● wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
● marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania;
● archiwizacyjnych: fotografie, umowy i zgody wizerunkowe bezterminowo;
● statystycznych: bezterminowo.

 

Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników przetwarzam zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami RODO oraz stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam dane osobowe osób, których dane dotyczą, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Pliki cookies.

Moja strona (www.jarczok.com) wykorzystuje pliki cookies.

Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej stronę.

Wykorzystuję pliki cookies w następujących celach:
● zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika;
● statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu;
● użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach – opcjach swojej przeglądarki.

 

Terytorium, na którym przetwarzane są dane osobowe.

Dane osobowe są przeze mnie przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).